dentics

dentics

Welkom

Dentics is een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde in Almere Poort. Uw kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar oud kan bij ons terecht voor specialistische kindertandheelkundige zorg. Een verwijzing naar Dentics wordt gedaan door de reguliere tandarts, maar kan ook gedaan worden door de huisarts, kaakchirurg of het consultatiebureau.

Een verwijzing vindt plaats als sprake is van een behandelprobleem. Bijvoorbeeld als uw kind erg opziet tegen een behandeling of gewoon omdat uw kind te jong is. Dan kan een kindertandarts uitkomst bieden.

Door de tijd te nemen, de behandeling goed door te spreken en structuur te bieden verlopen de meeste behandelingen rustig en voorspelbaar. In speciale gevallen kan uw kind behandeld worden met een licht kalmerend middel (sedatie) of onder narcose.

Na het weer gezond maken van het gebit en het bevorderen van de behandelbaarheid worden kinderen weer terugverwezen naar de verwijzende tandarts.
Liluc