dentics

dentics

Welkom

Update 30/6/2021 (9.38 uur)

BELANGRIJK BERICHT I.V.M. CORONAVIRUS

Dentics blijft geopend voor reguliere zorg. Tandartsen vallen niet onder contactberoepen maar onder medische zorg. U bent met uw kind hartelijk welkom in onze praktijk.

Mensen met verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of andere corona-gerelateerde klachten, worden verzocht pas te komen als de klachten minstens 24 uur geheel verdwenen zijn.

- Draag een mondkapje bij bezoek aan onze praktijk (kinderen vanaf 12 jaar)
- Kom niet te vroeg, dus maximaal 5 minuten voor de afspraak
- Er mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
- Was de handen na binnenkomst

Download hier de instructie brief voor het bezoek aan de praktijk.

-----------------

Dentics is een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde in Almere Poort. Uw kind kan bij ons terecht voor specialistische kindertandheelkundige zorg. Een verwijzing naar Dentics wordt gedaan door de reguliere tandarts, maar kan ook gedaan worden door de huisarts, kaakchirurg of het consultatiebureau.

Een verwijzing vindt plaats als sprake is van een behandelprobleem. Bijvoorbeeld als uw kind erg opziet tegen een behandeling of gewoon omdat uw kind te jong is. Dan kan een kindertandarts uitkomst bieden. 


Door de tijd te nemen, de behandeling goed door te spreken en structuur te bieden verlopen de meeste behandelingen rustig en voorspelbaar. In speciale gevallen kan uw kind behandeld worden met een licht kalmerend middel (sedatie) of onder narcose.

Na het weer gezond maken van het gebit en het bevorderen van de behandelbaarheid worden kinderen weer terugverwezen naar de verwijzende tandarts.